Hitjes voor Titjes

Slongs

(Die Van Ons)

'Slongs' is ne Antwerpse rapster die met hits als 'Lacht Nor mij' bekendheid veroverde. Haar debuutalbum 'Goeien Dag' werd goud en met haar tweede album #GOEGAAN toonde ze heur kwetsbare kant. Slongs staat bekend om heur energieke optredens en samenwerkingen met artiesten als Raymond van het Groenewoud en Will Tura.

KOOP Nu je tickets
Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage and assist in our marketing efforts. More info
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.