SLAGER TENTE

Sergio

Om 16:15 in de Slager Tente

Het is weinigen gegeven aan een voornaam genoeg te hebben. Sergio. Geboren Quisquater breekt door met Touch of Joy en rijgt de hits aaneen. You’re my Baby’, ‘Please, don’t go’, ‘Don’t say it’s over’. Maar kind aan huis in het levenslied, maakt Sergio de stap naar André Hazes met al zijn emotie en energie om dan zijn eigen weg te vinden met ‘Alleen bij jou’, ‘Ik ben Sergio' en nieuwste hit ‘Weg van jou’. Een topartiest die nooit te verlegen is zichzelf te zijn.

KOOP Nu je tickets
Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage and assist in our marketing efforts. More info
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.