TERROR TENTE

Dustin Hertz

Om 13:00 in de Terror Tente

Pieter Leijten bestaat al een tijdje (begon met DJ'en in 2000), maar deed tot 2011 geen productieactiviteiten. Nu betreedt hij de wereld van het produceren met zijn eigen interpretatie van Jump en Tekstyle.

KOOP Nu je tickets
Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage and assist in our marketing efforts. More info
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.