SLAGER TENTE

Dj Peter Van Praag

Om 12:00 in de Slager Tente

Het is niet overdreven te stellen dat Danny Pede, aka PETER VAN PRAAG een wandelend stukje muziekgeschiedenis is en misschien wel mee aan de wieg stond van wat we vandaag kennen als 'DJ'. Al meer dan 35 jaar zit hij in de business, ging mee met zijn tijd en de technologische vooruitgang en mag zichzelf tot één van de gekendste DJ's van Vlaanderen noemen. Het begon allemaal begin jaren 80 van de vorige eeuw, toen vrije radio's het overnamen van piraatzenders en iedere stad, gemeente en dorp zijn eigen radiozender had. Peter Van Praag ontpopte zich als een trendsetter door een eigen radioprogramma te maken en dat door te sturen (toen nog op casettes) naar een tiental vrije radio's. Slim bekeken, want daardoor werd hij ook ver buiten zijn eigen streek bekend en befaamd.. Doordat zijn muziekkeuze zoveel mensen aansprak, werd hij gevraagd om privé feesten op te luisteren (zoals huwelijken) en niet lang daarna werd ook de brug gelegd naar publieke evenenementen. Hij werd huis-DJ in verschillende discotheken en werd gevraagd om fuiven te voorzien van muziek op kermissen, TD's en allerlei andere feestelijke bijeenkomsten. Aanvankelijk enkel in Vlaanderen, maar het duurde niet lang voordat hij ook in Nederland werd ontdekt en zelfs in Spanje een graag geziene gast werd. 'Plaatjes draaien' is een kunst die vaak onderschat wordt omdat het niet moeilijk lijkt: een goede installatie, belichting en je favoriete muziek draaien, wat is daar nu moeilijk aan!

KOOP Nu je tickets
Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage and assist in our marketing efforts. More info
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.