Kamping Kitsch Club Goes Pattaya

Een ongelooflijke primeur voor Kamping Kitsch Club!

Na hard te werken aan uze uitbreiding naar Olland zoeken we het iets eksotischer en gaan we tienduizend kilometers ver van Kortrijk op PATTAYA WORLD TOUR!!!

Dinsdag 5 december knallen we dat roofing dak van de legendarische tente ZOTTEKOT 3 helemaal deraf!!! Alle Belgen mogen die avond trouwens gratis binnen, merci Zottekot 3 veu de geste!!!

LAINUP

KAMPING KITSCH CLUB SOUNDSYSTEM

DANNY MAYONAISE

MC DRUMMER

Volg uze PATTAYA WORLD TOUR vanaf 4 december laif ip uze socials feesboek, instagrem en toktik!!!

Kamping Kitsch Club Goes Pattaya
No items found.

Video

Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage and assist in our marketing efforts. More info
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.