SLAGER TENTE

Wendy Van Wanten

(Pin up Club)

Wendy Van Wanten maakte haar entree in de schijnwerpers door haar optreden als gastvrouw in het pikante Pin Up Club. Maar laten we eerlijk zijn, wie herinnert zich dat niet? Daarnaast kennen we haar natuurlijk ook als zangeres en entertainer. Wendy is nog steeds synoniem staan voor een spetterend optreden vol plezier en genot.

KOOP Nu je tickets
Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage and assist in our marketing efforts. More info
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.